PROFIL SPOLOČNOSTI

Ing. Martin Liker - MQL

Profil spoločnosti

Spoločnosť MQL sa zaoberá komplexným poňatím služieb v elektrotechnike. Naším cieľom je ponúknuť zákazníkovi komplexné, prípadne aj čiastočné služby, týkajúce sa elektrotechniky, elektroniky, dentálnej techniky so zameraním na zubných lekárov aj laborantov, automatizačnej techniky a riadiacich systémov.

Záber činnosti je značne široký a nebolo by fér nikomu nahovárať, že to všetko zvládame vlastnými silami. Spolupracujeme s invenčnými a spoľahlivými odborníkmi a snažíme sa spoločnými silami dosiahnuť maximálnu spokojnosť naších zákazníkov, teda aj mnohých z Vás.

Činnosti vykonávané vo vlastnej réžii:

 • - vývoj elektronických obvodov
 • - vývoj mikroprocesorových aplikácií
 • - prototypová a kusová výroba elektronických zariadení
 • - riešenie riadiacich systémov malej, domovej a priemyselnej automatizácie
 • - špeciálne opravy elektrických zariadení a opravy dentálnej techniky
a dodávateľsky:
 • - projektovanie VTZ elektrických, elektrických inštalácií, silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov, automatizačnej techniky, inteligentných budov
 • - výroba elektrických rozvádzačov, najmä riadiacich obvodov pre priemyselné automatizačné systémy
 • - elektroinštalácie, vrátane ambulancií lekárov, automatizačnej techniky, inteligentných budov a dopravných systémov
 • - revízie VTZ, ručného náradia a pod.
Ešte nejaké špecialitky:
 • - tvorba technickej dokumentácie
 • - školenia obsluhy zariadení na základe technickej dokumentácie
V prípade záujmu Vás radi bližšie poinformujeme o našej ponuke alebo Vám vypracujeme návrh riešenia na základe Vášho zadania. Neváhajte nás kontaktovať!

 

 

História firmy

Pôsobenie spoločnosti môžeme zaradiť do dvoch období. Prvé obdobie - roky 2003-2005 - v tomto období bola spoločnosť zameraná najmä na vývoj elektronických zariadení a výrobu stavebníc HOBBY kategórie. Druhé obdobie - od roku 2010 - je charakteristické tým, že došlo k  rozšíreniu portfólia služieb.


Rozšírenie záberu firmy nie je samoúčelné, ale vyplynulo z nových skúseností a potrieb trhu. Rozšírené spektrum služieb odzrkadľuje moje skúsenosti

 

 • - pri vývoji elektronických obvodov. Od r. 1997 sa aktívne venujem mikrokontrolérom, v súčasnosti takmer výlučne ATMEL AVR®

 • - systémová integrácia, projektová činnosť. V r. 2004-2010 som pôsobil v rôznych spoločnostiach  na pozíciách,  ktorých spoločným menovateľom bolo menežovanie technických, technologických a personálnych úloh pri vývoji, výrobe a implementácii zariadení z oblasti ELEKTRTECHNIKY a Informačných Technológií

 • - oblasť dentálnej techniky. Viac než 15 ročné skúsenosti zo servisnej činnosti na zariadeniach, spadajúcich do kategórie strojov a prístrojov pre zubných lekárov a laborantov

 • - dopravné technológie. V r okoch 2004-2006 som aktívne pôsobil v oblasti vývoja a aplikácie zariadení pre dopravné technológie, zamerané najmä na na meranie parametrov cestnej dopravy a aktívneho riadenia dopravných zariadení a prúdov

 • - obchod. V rokoch 2007 - 2010 som pôsobil ako technicko - obchodný zástupca spoločnosti ENIKA.SK. Táto spolupráca naďalej úspešne pokračuje, najmä v oblasti systémovej integrácie produktov pre bezdrôtové ovládania a automatizačných komponentov firiem Carlo Gavazzi a Sanyo Denki. Od roku 2018 spolupráca so spoločnosťou ENIKA.SK pokračuje na báze systémového partnerstva (integrácia a podpora produktov spoločnosti ENIKA.SK)

 

   
Banner