Featured

Ing. Martin Liker MQL

Začiatky spoločnosti siahajú do roku 2003. Prvotným zameraním spoločnosti - ktoré pretrvalo až doteraz - bol vývoj elektronických prístrojov a servis dentálnej techniky.

V súčasnosti ponúkam služby vývoja elektroniky, servisu a technickej podpory výroby viacerým spoločnostiam, typicky v oblasti dopravných technológií, elektrotechniky a medicínskej techniky. Za viac ako 20 rokov fungovania sme vybudovali dlhodobé vzťahy s niektorými poprednými Slovenskými a Českými spoločnosťami, ktoré Vám chcem predstaviť v sekcii PARTNERI.  

Martin Liker (Liki):

Môj pôvodný slogan "CHYTRÉ RIEŠENIA NEMUSIA BYŤ VZDIALENÉ" by som ani po 20 rokoch nechcel zmeniť. Stále verím, že pre zákazníka je dôležitá pridaná hodnota, spočívajúca v invenčnom prístupe. Najlepšie riešenia nie sú automaticky tie zahraničné, ani tie najlacnejšie. Dobré riešenia musia mať okrem funkčnosti aj zmysel a predstavovať prínos pre všetky strany, najmä však pre zákazníka.

Škola nás naučila myslieť inžiniersky, prax prakticky a keďže sme ľudia (aj keď pracujeme s množstvom strojov), chceme do nášho podnikania vložiť aj kúsok "duše a človečenstva".

Preto si k 20. výročiu prajem, aby firma pokračovala s pôvodným sloganom, ale v novom štýle:

"CHYTRÉ RIEŠENIA NIE SÚ VZDIALENÉ. ... A TAKÉTO RIEŠENIA VÁM PRINÁŠAME... "