Slovenský elektrotechnický zväz - komora elektrotechnikov slovenska

Jedna z najväčších stavovských organizácií s pôsobnosťou na Slovensku, ktorá združuje elektrotechnikov, či už profesijných, alebo tých "dušou aj telom".

Ich ponuka:

  • odborné výstavy a semináre, konferencie, on-line aj prezenčne
  • STN Online - on-line prístup k normám STN pre členov SEZ-KES
  • Školenia a skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle §21-22-23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
  • Aktualizačná Odborná Príprava elektrotechnikov 
  • Odborné publikácie